• 91
 •  
 •  
 •  
 •  

У 1991 році націоналістичний рух в Україні починає активно відроджуватись. Восени на арену націоналістичної боротьби виходить нова політична сила, що була чимось докорінно новим для політичної рнальності того часу – Соціал-Національна партія України. Жорстка, радикальна та безкомпромісна позиція, ультраправа риторика, смолоскипні марші, вуличні бійки з політичними опонентами та Ідея Нації на золотих знаменах. Це відлякувало слабких духом та приваблювало сміливих. Постколоніальна влада навідріз відмовлялась офіційно реєструвати молоду політичну силу. Цілих чотири роки партія існує нелегально і аж у 1995 році Міністрество юстиції її реєструє. Для цього довелось написати нову програму – адаптовану до вимог Мін’юсту. Сьогодні ця нова програма відома Україні як “Прогрма захисту українців” і використовується партією досі, постійно редагуючись відповідно до викликів часу.

Але перша Програма, якої так боялися в міністерстві, нікуди не зникла. Вона використовувалась паралельно з офіційою. Її принципи лягли в основу боротьби соціал-націоналістів. Ряд пунктів, що стосувалися взаємин з Московією, неоднократно критикувалися з боку різної лівацької наволочі, ліберальних грантожерів та навіть деяких псевдонаціоналістів. Але поява зелених чоловічків в Криму та православних бурятів і дагестанців на Донбасі найяскравіше довела актуальність цих пунктів.

Після чверті століття перша Програма СНПУ продовжує бути дороговказом на шляху Соціальної та Національної Революції.

 

 1. Соціал-Національна партія України (СНПУ) ставить собі за мету взяти політичну владу в Україні для побудови нової держави і нового суспільства.
 2. У своїй діяльності СНПУ керується ідеологією соціал-націоналізму, в основі якої нація і її добробут, а також людина, якій повернуто почуття честі і особистої гідності, людина, яка культивує в собі дух боротьби і керується не поняттями добра і зла, а принципом справедливості.
 3. В основу виховання соціал-націоналізм кладе розвиток патріотизму, релігійної свідомості незалежно від конфесійної приналежності, спорт і естетику.
 4. СНПУ йде до створення масової політичної організації, основу якої буде творити молоде покоління.
 5. СНПУ не буде вступати в блоки з іншими партіями. СНПУ черпає свої сили з себе і стає сильнішою не шляхом коаліцій, а збільшенням чисельності і ідейної твердості своїх рядів.
 6. СНПУ вважає Російську державу причиною всіх бід на Україні.
 7. Росія, яка є традиційно відсталою щодо Європи, насильно втягнувши Україну в сферу свого впливу, на декілька століть відрізала більшу частину України від здобутків європейської цивілізації в політиці, економіці, культурі, побуті.
 8. Росія, яка є традиційно деспотичною і догматичною, принесла на Україну, яка мала багатовікову традицію існування громадських свобод і демократичного управління, чужі для українців способи взаємовідносин між людьми.
 9. Для Росії чуже є поняття національної держави, яке є традиційне для країн Європи, в чому непримиримі розбіжності в поглядах на державу між Україною і Росією.
 10. На відміну від українців, психологія і традиції яких творилися протягом тисячоліть, росіяни ще не сформована нація, переважна більшість так званих росіян – вчорашні угро-фінські племена, народи Уралу і Сибіру, кочівники монголоїдного походження, тому для росіян так характерний національний нігілізм, який є деструктивним для народів з традиційною культурою.
 11. Боротьба з промосковськими настроями і московським впливом на Україні – одне з першочергових завдань СНПУ.
 12. Дати можливість українцеві бачити світ українськими очима, повернути йому національний характер – одне з основних завдань СНПУ.
 13. СНПУ непримиримий противник комуністичної ідеології і політичних партій та суспільних рухів які пропагують і проводять її в життя. СНПУ вважає, що через комуністичну ідеологію свідомо розкладається людина і суспільство шляхом підміни моральних і естетичних цінностей.
 14. Всі інші політичні сили СНПУ відносить або до націонал-колаборантів – зрадників української революції, або до націонал-романтиків – пустоцвіт національної революції, які окрім голої “революційної” фрази ні на що не здатні.
 15. Україна – геополітичний центр Євразії. В силу цього вона може існувати тільки як могутня держава, або як самостійна держава не існувати взагалі. Ми змінюємо застаріле гасло “Самостійна Україна” на гасло “Велика Україна”.
 16. Тільки могутня Українська Держава буде гарантом миру і добробуту для всіх громадян України.
 17. СНПУ бачить Україну як державу української нації, з республіканським устроєм, всі громадяни якої, незалежно від національної і релігійної приналежності, користуватимуться рівними правами і захистом держави.
 18. Політичне життя в Україні буде побудоване на основі багатопартійності. Забороненими будуть тільки ті політичні партії та суспільні рухи, в програмах або характері діяльності яких буде стремління не до політичних змін, а до знищення Української Держави.
 19. СНПУ, як правляча партія, буде боротись з опозиційними їй партіями і рухами не забороною, а пропагандою своїх ідей та силою особистого прикладу.
 20. Деполітизована економіка з різноманітними формами власності – в основі господарства майбутньої держави. Багатоукладність економіки – один із здобутків сучасної цивілізації. Вплив з боку держави на економічні процеси – тільки через податкову систему.
 21. Податкова система буде відрізнятись заохочуваністю і стабільністю. Український підприємець зможе без страху планувати свою діяльність на десятки років вперед.
 22. Власна, вільноконвертована грошова одиниця, простимулює український бізнес наситити український ринок в першу чергу.
 23. Коло заборонених видів економічної діяльності буде максимально звужене і протягом часу мінімально змінюватиметься.
 24. Основа розвитку держави – розвиток нації, основа розвитку нації – її дух і добробут.
 25. Право приватної власності визнається невід’ємним правом кожного громадянина і ніколи не може бути відмінене.
 26. СНПУ гарантує ліквідацію безробіття, надійний соціальний захист усіх громадян України.
 27. Громадяни України будуть користуватися повною політичною і релігійною свободою, можливістю вільно пересуватися як межах України, так і за її кордонами; вільно обирати місце проживання.
 28. Свободи громадян України не будуть обмежуватися в зв’язку з їх поглядами чи діяльністю, крім випадків, в яких вони будуть направлені на знищення Української Держави.
 29. СНПУ для досягнення своїх тактичних завдань не сковує себе догмами, а керується можливостями моменту, постійно пам’ятаючи про стратегічні цілі.
 30. СНПУ передбачає в недалекому майбутньому на Україні період ще небаченої політичної і економічної кризи, катастрофічне падіння рівня виробництва, масове безробіття, а тому для спасіння України, для добробуту її громадян і світової громадськості, очолює українську революцію.
 31. СНПУ впевнена в своїй перемозі. Вона знає, що новий світ, нове суспільство, яких так чекає людство на порозі третього тисячоліття, вийдуть з України.

 • 91
 •  
 •  
 •  
 •